Politiek is best ‘chill’

Onlangs heeft Perry Wens, het jongste raadslid van de gemeente Dongen, een gastles gegeven aan derdejaars scholieren van het Cambreurcollege. Tijdens deze ochtend zijn alle terreinen van politiek aan bod gekomen.

Van lokale politici en wethouders tot aan de leden van de Tweede Kamer en het Kabinet. Het gevoel van de leerlingen was vooral dat de politiek erg ver van hen af staat en als saai wordt ervaren. Gedurende de lessen is gesproken over zowel lokale als landelijke vraagstukken en hoe deze worden behandeld. In dat gesprek bleek dat politiek helemaal niet zo ver van de scholieren af staat als eerder verondersteld werd.

 

De politiek is dichterbij dan je denkt.

Met deze zin startte de les, samen met de vraag wie nu eigenlijk waar de baas is? De leerlingen dachten dat de burgemeester de baas is in Dongen. De verrassing was dan ook groot toen zij hoorden dat de raad het hoogste orgaan is binnen de gemeente. Dat de Dongenaar zelf beslist wie in de raad komt, was volgens de leerlingen ‘helemaal vet’. Ook het feit dat je geen opleiding hoeft te volgen om in de gemeenteraad te komen was nieuw voor de leerlingen. ‘De politiek is dus echt dichtbij, als je maar weet waar je moet kijken’, was de opmerking van één van de leerlingen.

 

Wat vinden de leerlingen eigenlijk van Dongen?

Tijdens deze ochtend is het gesprek gevoerd met elkaar en zijn verschillende onderwerpen besproken. Van het vestigen van een Mc Donald’s in Dongen tot aan de landelijke alcoholwet. Alle thema’s waren bespreekbaar. Volgens scholieren is het saai in Dongen voor jongeren die nog geen 18 zijn. Dongen moet volgens hen gewoon een plek hebben voor jongeren waar zij kunnen ontspannen en feesten, ook tijdens carnaval. Dit betreft een thema waar de gemeenteraad en het college wel invloed op kunnen uitoefenen. Daarnaast realiseerden de leerlingen zich na de gastles ook dat de gemeenteraad op sommige zaken geen invloed heeft omdat dit landelijke thema’s zijn.

 

Een ochtend vol inzichten.

De ochtend bleek een erg leerzame les voor zowel de leerlingen als voor raadslid Perry Wens. Bij hem ligt de schooltijd immers nog vers in het geheugen. Voor de leerlingen bleek dat politiek betrokken mensen toch best ‘chill ‘kunnen zijn. Dat is een compliment waar we mee vooruit kunnen. Nu aan de slag om Dongen nog aantrekkelijker te maken voor jongeren!  

 

Perry Wens,

raadslid Dongense VVD.