De landelijke en Dongense VVD in gesprek met elkaar over de uitdagingen in het sociaal domein

Vanmiddag voerden Pieter Brooijmans, Petra Lepolder en Angela Horsten een digitaal gesprek met een aantal Tweede Kamerleden over de financiering van het sociaal domein en de nadelige effecten hiervan op de gemeentelijke begroting.

Zoals iedereen weet, heeft het sociaal domein een groot effect op deze begroting en hebben we daarom moeilijke keuzes moeten maken. De middelen vanuit het Rijk zijn onvoldoende. Ook werden de effecten van de coronapandemie besproken. Een erg zinvolle sessie waarbij lokale casuïstiek gekoppeld is aan landelijk beleid. Want die twee verschillen af en toe behoorlijk van elkaar. Door elkaar te voeden, kunnen we het goede doen voor de lokale burger maar ook vanuit de helikopterview landelijke vraagstukken beschouwen. Kortom, een bijeenkomst die voor herhaling vatbaar is.