Pak gevolgen Corona aan

De Dongense VVD heeft de burgemeester gevraagd extra aandacht te hebben voor onder andere ondernemers in Dongen die onder de druk van de gevolgen van Corona het moeilijk hebben. Bied ze de ruimte. Ook de gevolgen van Corona voor de gemeentekas van Dongen zijn nog onbekend. Alle reden voor ons om scherp te zijn én te blijven.

Gemeentelijk budget

De landelijke overheid is erg actief met het bieden van een breed pakket aan financiële steunmaatregelen om de gevolgen van Corona voor werknemers, werkgevers en zelfstandigen zo goed als mogelijk op te vangen. Ook de gemeente Dongen merkt de nadelige gevolgen van de coronacrisis. Verenigingen komen onder druk te staan, de Cammeleur wordt maanden niet gebruikt en de vraag naar sociale ondersteuning neemt toe. De Dongense VVD heeft hierover gesproken met de VVD fractie van de Tweede Kamer. We hebben hen duidelijk verteld dat ook vanuit Den Haag aandacht moet zijn voor de financiële gevolgen van Corona voor gemeenten. 

 

Dongen helpt

Hoewel de financiële problemen voor organisaties, verenigingen en bedrijven niet door de gemeente Dongen kunnen worden opgelost, is het wel mogelijk om ze zo goed mogelijk bij te staan. Daar heeft de Dongense VVD bij het college op aangedrongen. We hebben gevraagd ruimte te bieden aan verenigingen om nieuwe en andere activiteiten te ontwikkelen. Geef recreatiebedrijven de ruimte om creatief om te gaan met de beperkingen. Voor de horeca moet het mogelijk zijn de buitenterrassen te vergroten of bijvoorbeeld een buitentap te installeren. De wethouder heeft ons toegezegd bij dergelijke vragen zo goed als mogelijk mee te werken en mee te denken.   

 

Pieter Brooijmans

Dongense VVD