Energietransitie

In heel Nederland wordt regionaal nagedacht over de toekomst van onze energievoorziening. Ook in onze regio zijn wij er nu volop mee bezig. We stemmen dit in Dongen af met acht andere gemeenten in het Hart van Brabant in de zogenaamde regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS). Alle aandacht gaat uit naar zon en wind. Voor de langere termijn ziet de Dongense VVD dit echter als een deeloplossing.

Waar zonnepanelen en windmolens  

Voor de komende tien jaar moeten vooral zonnepanelen en windmolens zorgen voor een halvering van het aardgas- en oliegebruik. De vraag is hoe we dit het beste kunnen doen. De Dongense VVD vindt dat we ervoor moeten zorgen dat het buitengebied niet wordt volgepropt. 

Als eerste moeten we maximaal zonnepanelen op daken leggen. Op grote schaal zonnevelden aanleggen vraag erg veel ruimte, daar moeten we zuinig op zijn. Windmolens hebben mede om die reden onze voorkeur. Bovendien zijn molens veel efficiënter. Daarnaast hebben wij liever enkele grote molens dan meer kleine.   

 

Ruimte voor innovaties 

Is het niet vanwege het klimaat, dan moeten we toch vanwege de eindige voorraden op de lange termijn af van gas en olie. We moeten dat op een slimme en verantwoorde manier doen. Alles volproppen met glas en molens is geen totaaloplossing. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen te verwachten die we moeten stimuleren. Eén daarvan is kernenergie, een haast onuitputtelijke bron zonder CO2-productie. Met deze energiebron kunnen we vervolgens ook waterstof produceren. En waterstof wordt één van de belangrijke energiedragers voor de toekomst. 

De techniek wordt schoner en veiliger. Als we hiervoor open willen staan, is het nu tijd om daarover de discussie lokaal, regionaal en provinciaal te starten. 

 

Pieter Brooijmans

Dongense VVD.