De hand moet op de knip

In de gemeenteraad hebben we gesproken over de uitgangspunten voor de begroting voor 2021 en verder. De Dongense VVD heeft heldere uitgangspunten: geen financieel tekort accepteren, en als we meer ambities willen uitvoeren, dan moeten we andere plannen laten liggen. Het geld kan maar één keer worden uitgegeven!

Financieel degelijk

Wij streven naar een stabiele en stevige financiële positie van Dongen. Onze schuldenpositie is hoog, het weerstandsvermogen is nog voldoende. Maar kijken we ver genoeg vooruit?  Niet alleen op de korte maar ook op de lange termijn moeten we aan onze financiële verplichtingen kunnen blijven voldoen. 

 

Waar is de gemeente van

Gezien de financiële situatie moeten we keuzes maken en onszelf afvragen: wat kunnen onze inwoners zelf en waarin moet de gemeente hen ondersteunen? Hierin moeten we naar elkaar helderheid geven.

Voor ons geldt dit voor de Dongense samenleving in de volle breedte: voor de WMO, de Jeugdzorg, participatie, de verenigingen, organisaties. Het lokaal sportakkoord laat zien dat hierin wederzijdse verantwoordelijkheid genomen kan worden. De voorzieningen in Dongen zijn op veel terreinen prima op orde. Een goede balans tussen wat de gemeente moet regelen en wat de burgers zelf kunnen is een goed uitgangspunt om nader uit te werken. 

 

Preventie

In het sociaal domein is voorkomen wat ons betreft beter dan genezen. Wij leggen daarom het accent op schuldhulpverlening en de aanpak daarvan. Waarom? Omdat schulden de oorzaak zijn van langdurige en tevens complexe problemen. Signalering in zowel onderwijs en zorg zijn hierbij belangrijk. Dit geldt ook voor laaggeletterdheid.

Ons spreekt de integrale aanpak van alle problemen binnen het gezin erg aan. Verschillende organisaties werken samen met de betrokken gezinnen aan het oplossen van de problemen. Deze aanpak stimuleert het anders denken en werken, en we zien dit als de weg om op termijn enerzijds uit de rode cijfers te komen maar vooral om gezinnen vroegtijdig weer vanuit eigen kracht verder te laten leven en ontwikkelen. Wij zien daarbij een verbinding tussen zorg, onderwijs en sport als goede mogelijkheid om oplossingen te bieden.

 

Wat nog meer?

Het is een goed idee om na te denken over verblijfsbelasting voor onder andere arbeidsmigranten in Dongen. Zij maken immers ook gebruik van alle faciliteiten in onze gemeente.

Ten aanzien van handhaving en veiligheid in zijn algemeenheid zitten wij in Dongen op de goede weg. Dit moet ook zo blijven. Een veilig Dongen is voor de Dongense VVD een zeer belangrijk thema.