Parkeervraagstuk Heuvelstraat - Heuvel

Afgelopen raadsvergadering hebben wij wederom aandacht gevraagd voor de parkeerproblematiek in ons dorp. Op sommige plaatsen vormt dit een ware uitdaging volgens onze inwoners.

De bewoners van het het appartementencomplex aan de Heuvelstraat stuurden een brief naar het college om de zorgen te uiten rondom het parkeertekort in dit wijkje. Zeker gezien de plannen die er liggen rondom Heuvel 15 (Donkade) vond raadslid Perry Wens het belangrijk om hier een vraag over te stellen. Parkeerproblemen zijn niet nieuw in onze gemeente, maar bij de mooie nieuwe plannen op de Heuvel is en zal hier extra naar gekeken worden aldus de wethouder. 'Vooralsnog zijn er voldoende parkeermogelijkheden in de buurt waardoor de norm wordt gehaald', aldus wethouder Lepolder. 

Wij zullen dit thema volgen en erop toezien dat bij nieuwe projecten in het dorp er aandacht blijft voor het parkeren.