Stop uitholling gemeente!

Veel Dongenaren is het bekend dat we er financieel niet goed voor staan. Als je de kranten een beetje volgt, valt op dat dit in veel gemeenten het geval is. De oorzaak hiervan is dat sinds 2015 de gemeenten financieel verantwoordelijk zijn voor jeugdzorg en WMO. De vraag naar deze zorg neemt steeds maar toe, het geld wat we ervoor krijgen neemt af.

Een duidelijk signaal!

In de afgelopen raadsvergadering hebben we daarom met alle raadsfracties een signaal afgegeven dat het zo echt niet langer kan. We hebben een motie aangenomen waarin wij kenbaar maken dat er vanuit het Rijk wat moet gebeuren. Ook in Hart van Brabant wordt deze actie ondersteund. 

Wat is er aan de hand? Sinds de gemeente verantwoordelijk is voor het gehele sociaal domein van zorg  groeit de vraag. De ondersteuningsvraag voor kinderen blijft maar stijgen en er wordt steeds meer gebruik gemaakt van jeugdzorg. Hoe komt dit toch? We moeten ons zeker afvragen of alle ondersteuning wel op het bordje van de gemeente moet liggen of dat de ouders of school hiervoor verantwoordelijk zijn. 

Ook bij WMO stijgt de vraag. Vroeger was bijvoorbeeld het krijgen van huishoudelijke hulp afhankelijk van het inkomen voor de eigen bijdrage. Dat is niet meer zo, waardoor er meer vraag is ontstaan. De gemeente Dongen kan daar niets aan doen, maar betaalt hiervoor wel de enorme rekening!

 

Geef ons beleidsruimte

Kern van het probleem is dus een sterk stijgende vraag naar zorg zonder dat we er meer geld voor krijgen. Soms zijn er kinderen bij met hele dure zorg, bijvoorbeeld bij uithuisplaatsingen uit het gezin. Dat kost wel meer dan €100.000 per kind. Een enorm bedrag voor een gemeente als Dongen. Het benodigde geld voor het sociaal domein in Dongen is de laatste jaren gestegen met meer dan 3 miljoen euro per jaar. Dit is niet fatsoenlijk op te vangen in de begroting van Dongen.  

Tegelijkertijd mogen wij in Dongen niet afwijken van de landelijke regels voor het leveren van zorg. Zouden wij zelf hierover verantwoordelijk worden, dan kunnen we tenminste iets doen om de stijgende vraag te verminderen. Maar die ruimte is er helaas niet.

 

Korte lijn naar Den Haag

Dit probleem moet dus op landelijk niveau aangepakt worden. Als Dongense VVD zijn wij daarom in stevig debat met onze vertegenwoordigers in Den Haag. Wij maken handig gebruik van onze goede contacten met onze Tweede Kamer leden. Wij kunnen ze vertellen wat het voor een gemeente als Dongen betekent dat we enerzijds de vraag naar zorg niet kunnen sturen, omdat er sprake is van een vastgesteld budget. Dit moet worden aangepakt. Wij vinden het onverantwoord om onze mooie gemeente verder uit te hollen en doen er alles aan om dit te voorkomen. 

 

Pieter Brooijmans,

Dongense VVD.