N629 eind 2024 klaar

Na twintig jaar duw- en trekwerk gaat het er van komen: er komt een einde aan de verkeeroverlast en files op de Westerlaan en de Heistraat. Het plan is om na de zomer van 2022 te beginnen, zodat de nieuwe wegverbinding tussen Dongen en Oosterhout eind 2024 klaar zal zijn.

Bezwaren ongegrond

Door zeer weinigen wordt getwijfeld aan de noodzaak voor deze nieuwe wegverbinding. Er moet iets gebeuren aan het verbeteren van de doorstroming, leefbaarheid en de veiligheid op de Westerlaan en N629. Toch hebben de bezwaarprocedures de ontwikkeling van de nieuwe N629 jarenlang vertraagd. Het hoogste orgaan voor beroep, de Raad van State, heeft alle bezwaren niet ontvankelijk of ongegrond verklaard. Daardoor kan de provincie onherroepelijk door met het inpassen van het plan en zal de uitvoering plaatsvinden.

 

Duwen en trekken

De discussie over de wegverbinding loopt al vanaf de eeuwwisseling. We hebben nog eens teruggekeken in onze stukken van die tijd. Uiteindelijk heeft een langlopende discussie in 2008 geleid tot een zogenaamd onderzoek Milieu Effect Rapportage (MER). Toen werd voorgesteld de huidige wegverbinding via de Westerlaan en de Heistraat op te schalen. De Dongense VVD was daar erg op tegen. De toenmalige wethouder Ad van Beek heeft toen het plan, wat nu uitgevoerd gaat worden, gelanceerd. Dat was voor ons het enige en juiste alternatief. Daarna heeft het nog 13 jaar moeten duren voordat de kogel definitief door de kerk is.

 

Nieuwe snelfietsverbinding    

Er is nog meer goed nieuws. Afgelopen zomer heeft de gemeenteraad vanwege de kosten voor de benodigde investering nee gezegd tegen een snelfietsverbinding van Tilburg naar Oosterhout. De provincie heeft recent besloten alle kosten voor de snelfietsroute F629 op Dongens grondgebied voor haar rekening te nemen. Daarmee kan het plan alsnog doorgaan. De Dongense VVD is zeer blij met deze oplossing. De gemeenteraad neemt over dit voorstel op 10 december √°anstaande een besluit. 

 

Pieter Brooijmans,

Fractievoorzitter Dongense VVD.