Dongense VVD op gepaste afstand in gesprek met praktijk Omgaan

Jeugdhulp maakt een groot deel uit van de begroting van de gemeente Dongen. De laatste jaren neemt de vraag naar hulp, inclusief de kosten, toe. De Dongense VVD stelt hier regelmatig kritische vragen over, maar vindt het daarnaast belangrijk om de ervaringen in het veld te horen. Raadslid Angela Horsten ging op gepaste afstand in gesprek met Lianne Leeggangers en Femke Crützen van praktijk Omgaan, gelegen aan de St. Josephstraat in Dongen en was onder de indruk van hun werkwijze.

Werkwijze

Lianne Leeggangers is kinder- en jeugdtherapeut en Femke Crützen is gespecialiseerd in zowel vaktherapie als systeemtherapie. In dit gesprek bleek dat deze twee dames een heldere missie en visie hebben als het gaat om het ondersteunen van kinderen en hun ouders. Zij kijken kritisch naar de zorgvraag die wordt gesteld. Beide dames houden van aanpakken, niet van ‘pappen en nathouden’. Mensen die denken ‘even zorg te komen halen’ zitten verkeerd bij deze praktijk. Als een kind wordt aangemeld wordt er direct doelgericht en vanuit samenhang gestuurd en gewerkt. Lianne en Femke hebben een duidelijke aanpak. ‘We zijn er om kinderen en ouders te helpen, niet om vrienden te worden’. Kinderen en jeugdigen zijn eigenlijk nooit meer dan een jaar in behandeling. De gezinnen kunnen het daarna vaak weer geheel zelfstandig. Femke en Lianne hebben de afgelopen jaren gemerkt dat de vragen meer specialistisch geworden zijn. Zij hebben het vertrouwen van de verwijzers in de regio en worden door de cliënten met een hoog cijfer gewaardeerd. Gezinnen voelen zich echt geholpen door deze dames.

 

Effecten Corona

Lianne en Femke geven aan dat ze cliënten bijna nooit terugzien. In coronatijd is dat beeld wel iets anders. Daar ligt wel een zorg voor beide dames. Zij hebben in het begin digitale ondersteuning geboden, maar de sessies in de praktijk zijn effectiever. Vandaar dat zij daar de voorkeur aan geven. Natuurlijk altijd op gepaste afstand.

 

Nieuwe inkoop

Dit jaar wordt binnen de regio Hart van Brabant gewerkt aan de nieuwe inkoopstrategie voor de komende vier jaar. Dat houdt in dat er zorgaanbieders geselecteerd worden en dat zij aan een aantal eisen moeten voldoen. De Dongense VVD is kritisch op die inkoopstrategie. We willen de zorgcowboys aanpakken, want het kan niet zo zijn dat zij hoge winsten kunnen maken of niet de zorg leveren die is afgesproken. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kleine lokale aanbieders een plek krijgen in deze aanbesteding als ook dat aanbieders die het goed doen, hiervoor juist worden beloond. Femke en Lianne vinden de nieuwe inkoopstrategie erg spannend. ‘We zijn bang dat we niet mee mogen doen, dat er te veel aanbieders zijn en dat we op kunnen doeken’. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn! Goed dat we daar aandacht voor hebben gevraagd als gehele raad.

 

Verwijzers

Lianne en Femke werken veel samen met de huisartsen. Zij zijn de grootste verwijzer. Dat is de Dongense VVD ook opgevallen. De verklaring van beide dames is dat deze lijn veel korter is waardoor gezinnen sneller geholpen worden. Via de Entree dreigt men verstrikt te raken in allerlei documenten en procedures. Het duurt vaak maanden en dan had je met het kind al een heel eind op weg kunnen zijn. Naar aanleiding van deze feedback is door de Dongense VVD in de gemeenteraad gevraagd een klankbordgroep op te richten waardoor zowel medewerkers van de Entree als de aanbieders met elkaar in gesprek gaan om deze werkwijze effectiever te maken. Anders lopen we het risico dat problemen oplopen of dat mensen zich terugtrekken.