Haal de woningbouw van het slot!

Op dit moment is de woningmarkt geheel uit balans. Het is lastig om aan een huur- of koopwoning te komen. De Dongense VVD vindt dat er voor iedereen een passende woning moet zijn. Dat lukt helaas op dit moment niet en dat frustreert! Wij zijn van mening dat hier een aantal oorzaken onder liggen.

Doorstroom creëren 

Mensen die nu een sociale huurwoning hebben, krijgen weinig kansen om door te stromen. Om wachttijden te verkleinen, is het wat de Dongense VVD betreft niet alleen van belang om sociale huurwoningen te bouwen, maar om juist te investeren in de goedkopere starterswoningen en de middeldure huurwoningen. Daar is op dit moment een tekort aan waardoor er nauwelijks doorstroming plaatsvindt en het ‘scheefwonen’ ontstaat. Je kunt dan wel een duurdere woning betalen, maar er is eenvoudigweg onvoldoende aanbod om door te kunnen stromen.

 

Evenwichtige wijken

De Dongense VVD vindt het van belang dat in iedere woonwijk er een evenwicht is tussen de verschillen woonsegmenten (huur, koop en vrije sector). De diversiteit zorgt ervoor dat er sterke sociale wijken ontstaan waar mensen met en naast elkaar kunnen leven. De nieuw te realiseren woonwijk aan de Noorderlaan is daar voor ons een goed voorbeeld van. Dat vraagt om een visie en een gedegen aanpak en samenwerking met partners die ruimdenkend zijn.

 

Rol Casade

De Dongense VVD heeft de wethouder gevraagd het gesprek aan te gaan met Casade om mee te bewegen in de huidige ‘gestresste’ woningmarkt. De overheid heeft niet voor niets ruimte gecreëerd voor woningcorporaties om naast sociale huur, tevens de mogelijkheid te scheppen om als woningcorporatie middeldure huur en goedkopere starterswoningen te bouwen. Niet op grote schaal maar bedoeld om een evenwichtige woningverdeling in de wijken te realiseren. Zolang het ons ontbreekt aan een visie voor de lange termijn en aan de bereidheid om hierin te bewegen, blijven we zitten met het dilemma van de tekorten. Het woningbehoefteonderzoek gaat ons hier ook bij helpen. Op die manier krijgen we inzicht in uw wensen en kunnen wij daar als raad kaders voor stellen.

 

Reacties 

Heeft u als inwoner een visie op de woningmarkt en om doorstroming te bevorderen? Wilt u hierover uw ideeën of mening kwijt? Mail ons dan via info@vvd-dongen.nl

 

 

Angela Horsten,

Raadslid Dongense VVD.