In memoriam Chris van Wanrooij

Op maandag 10 mei jl. is op 84-jarige leeftijd overleden ons oud VVD lid en VVD pionier in de gemeente Dongen. Wij hebben Chris leren kennen als een man met een zeer groot plichtsbesef voor maatschappelijke inzet in het algemeen en voor de Dongense gemeenschap in het bijzonder. Het was voor hem een natuurlijke vanzelfsprekendheid.

Met vrijwilligerswerk ontmoette men Chris op diverse plekken in de Dongense gemeenschap: Dongen Promotion, KBO, brandweer en natuurlijk de politiek. Kenmerkend was dat Chris zeer betrokken was met en bij de dorpspolitiek in Dongen. Sinds november 1976 was Chris lid van de VVD. Hij heeft zich enorm ingezet om de VVD in Dongen op de kaart te zetten. Met als succes zijn raadslidmaatschap van 1 mei 1990 tot 1996. Vervolgens werd hij gevraagd een wethoudersfunctie te vervullen in het toenmalige College van B&W. In september 2001 moest hij helaas om gezondheidsredenen dit wethouderschap opgeven. 


Wij gaan een goede vriend missen;  iemand met inzet en tot het laatste moment grote betrokkenheid bij de Dongense gemeenschap. Hij was een rechtschapen mens en kwam op voor de belangen van allen die hem dierbaar waren, zowel zakelijk als maatschappelijk. Wij zijn hem daarvoor erkentelijk.


Wij wensen zijn dochters en familie veel sterkte bij het aanvaarden en het verwerken van dit grote verlies.