Dongense VVD: Knopen doorhakken en gas erop!

De Cammeleur moet vooruit. We hebben te maken met een complexe opgave waar de samenwerkingspartners zelf niet uitgekomen zijn. Al ruim een jaar zijn ze bezig om tot een antwoord te komen voor een toekomstbestendig Cammeleur concept. Nadat de partners er zelf niet uitkwamen, heeft de wethouder zelf een plan opgesteld. Wat ons betreft mag de wethouder grote stappen zetten om de Cammeleur tot een succes te maken.

De gekozen route

Vorig jaar ontvingen wij het bericht dat de partners samen niet tot een oplossing kwamen. Een gegeven dat wij uitermate betreuren. In een brief, gericht aan de gemeenteraad, werd gesproken over hoe complex de opgave zou zijn in combinatie met de huidige knelpunten van de samenwerking. En hoe zeer wenselijk het is dat de keuzes voor de toekomst vanuit een integraal perspectief gemaakt worden en dat de gemeente de meest logische partij zou zijn om de knopen door te hakken. Wat de Dongense VVD betreft, kijken we vooruit en laten we het verleden achter ons. De gemeente is nu zelf aan zet.

 

Invulling van de opdracht

De Cammeleur biedt een sociaal maatschappelijke meerwaarde voor ons dorp. Met de bibliotheek, muziekonderwijs, theater en de bar is het de ontmoetingsplek voor iedereen. Het is dan ook goed om de focus te leggen op ieders taak zodat de partners zich niet bezig te hoeven houden met andere zaken die het beheren van een gebouw als de Cammeleur met zich meebrengt. Het voorstel is om de horeca een losse entiteit te maken met een eigen verantwoordelijkheid. De Dongense VVD is optimistisch over dit voorstel. Het beheer van de Cammeleur is een grote uitdaging en er zou volgens de partner extra budget nodig zijn om het beheer correct uit te voeren. Voor de Dongense VVD is alleen extra budget niet de goede aanpak. Wat ons betreft moet het beheer van het gebouw professioneel en ondernemend aangepakt worden. Daarom hebben wij met de aangenomen motie de wethouder de taak gegeven om het beheer nader te onderzoeken. De Dongense VVD vindt dat we nu de stappen in de goede richting moeten zetten. De tijd van intern overleggen en wensenlijstjes opmaken is over. Nu aan de slag!