De weg naar een evenwichtige en duurzame wijk

Afgelopen donderdag werd de startnotitie Noorderlaan besproken in de gemeenteraad. De meeste partijen, waaronder de Dongense VVD, zijn van mening dat de startnotitie nog niet klaar is. Er dient nog een kwaliteitsslag gemaakt te worden. De startnotitie is teruggenomen door de wethouder en komt na het zomerreces terug.

Een nieuwe wijk

Wij zijn heel blij dat de Noorderlaan ontwikkeld mag worden tot een woonwijk. De behoefte aan woningen is groot. Om zo’n wijk te ontwikkelen moet er goed over zijn nagedacht. Wat zijn de toekomstige ontwikkelingen waar ook rekening mee gehouden moet worden? Hoe wordt de wijk opgebouwd en wat is de basis voor de structuur? Gaan we innovatief en flexibel bouwen bijvoorbeeld? Kortom, een nieuwe wijk is iets waar zorgvuldig over nagedacht moet worden, omdat hij er meer dan 50 jaar zal staan.

 

Evenwicht

Voor de Dongense VVD is een goed samengestelde wijk erg belangrijk. Een goede mix van sociale huur, middel dure huur, starterswoningen en ook koopwoningen voor het duurdere segment. Casade heeft 50% van de bouwrechten en dat moeten niet alleen sociale huurwoningen worden. Daarnaast kan Casade ook middel dure huur en starterswoningen bouwen. Verder vinden wij dat de ruimte zo optimaal mogelijk benut dient te worden. De uitstraling van de wijk is van belang. Wij hebben nog onvoldoende zicht op de behoefte van onze inwoners. Allemaal zaken waar rekening mee gehouden moet worden in de nieuwe wijk langs de Noorderlaan.

 

De opdracht

Met de raad breed gesteunde motie die ingediend is door CDA, VPD, D66, de ouderenpartij van Dongen en de Dongense VVD, krijgt de gemeente de opdracht een nieuw plan te maken. Het nieuwe plan moet voldoen aan onze woonvisie, en zaken zoals duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, parkeernormen, ontsluiting, enz. Ook moet rekening gehouden worden met beleidskaders rondom de woningklasse-indeling, maar ook communicatie en betrokkenheid van de inwoners. We kunnen deze wijk maar één keer goed neerzetten. Daar hoort de betrokkenheid van onze inwoners en wijkraden in een vroegtijdig stadium bij! Daarnaast roepen wij op tot een gesprek met Casade. Zij hebben de sleutel in handen om te komen tot een evenwichtige wijk waarin bewoners voor elkaar kunnen betekenen. We kunnen daarbij leren van situaties in andere wijken.

 

Kort na de zomer verwachten wij het nieuwe plan in de gemeenteraad. Mocht u ideeën hebben, laat het ons dan weten via info@vvd-dongen.nl.