Niet op de pof leven

De schuldenpositie van Dongen is hoog. Als we alle wensen voor uitgaven doorzetten, en tellen daarbij op de 11 miljoen euro die de investeringen voor de scholen extra gaan kosten, schieten de schulden door het plafond. Als we de gemeente Dongen financieel gezond willen houden, zullen we een spaarpot moeten gaan opbouwen.

Extra ruimte voor investeren
Eigenlijk is het onverantwoord om de schulden in Dongen nog verder te laten oplopen. We zitten aan de grens waarvoor een ‘rood licht’ staat. Toch is de Dongense VVD van mening dat noodzakelijke investeringen in de scholen moeten doorgaan. Daarom zijn wij bereid de schuld voor de komende jaren nog wat verder te laten oplopen. We hebben daarbij wel de afspraak gemaakt dat we dit voor enkele jaren toestaan. Met deze extra investeringen kunnen we de noodzakelijke ontwikkeling voor de scholen mogelijk maken. 
Tegelijkertijd gaan we een spaarpot opbouwen. De gemeenteraad heeft afgesproken dat we vanaf nu in de begroting jaarlijks een fors bedrag in onze reserve gaan stoppen. We leggen ons een grens op om niet al het geld wat we jaarlijks beschikbaar hebben helemaal op te maken. Dat heeft twee belangrijke voordelen: als het moeilijk wordt, hoeven we niet direct fors te bezuinigen en hebben we een spaarpot om de risico’s van onze schulden te dragen. 

De raad stelt de kaders
Voor de Dongense VVD is een financieel degelijk huishoudboekje belangrijk. We willen noodzakelijke uitgaven blijven doen, maar wij zijn er niet voor om op de pof te leven. Daarom is het goed dat de gemeenteraad bij meerderheid aangeeft welke financiële ruimte we verantwoord vinden. En hoe we een gezonde gemeente kunnen blijven. Zo weet het college precies waarmee ze rekening moeten houden bij het uitwerken van de plannen.
Sommige partijen hebben daar geen boodschap aan. Ze willen voorlopig de hand op de knip houden of zien wel waar het schip strandt. Beide opties zijn voor de coalitiepartijen onverantwoord.