Nieuwbouw Noorderlaan in de steigers

In de afgelopen periode is door de gemeente Dongen een uitgangspuntennotitie opgesteld voor de nieuw te bouwen wijk aan de Noorderlaan. Voor de zomer is er een raad brede motie ingediend waarmee deze opdracht is versterkt met door de gemeenteraad aangegeven kaders. Er komt een wijk met een diversiteit aan woningen waarbij er voor ieder wat wils zal zijn.

Doorstroming

De Dongense VVD heeft tijdens de bespreking van de uitgangspuntennotitie aangedrongen op een gezonde verdeling van woningen in de wijk: een verdeling van 35% goedkoop-35% middelduur-30% duur. Dat is ook belangrijk om doorstroming in de woningmarkt op gang te brengen. Die lijkt nu op slot te zitten. Iedere bewoner die doorstroomt naar een ander huis laat immers een woning achter. Daarnaast is voor ons leefbaarheid belangrijk. Verschillende typen woningen, zowel huur- als koopwoningen, bevorderen de leefbaarheid van de wijk.

 

Flexibel wonen

Flexibiliteit vindt de Dongense VVD ook een belangrijk thema. We moeten snel aan de gang, er is immers een tekort aan woningen. Maar ook flexibiliteit in het bouwen van woningen die kunnen meegroeien met levensbehoeften van de bewoners. Als derde is flexibiliteit gewenst op basis van de actuele woonbehoeften. En tenslotte vinden we zogenaamd modulair en prefab bouwen van belang in deze tijd. Hiermee kunnen we snel woningen realiseren voor starters bijvoorbeeld.

 

Geen wijkgebouw

In de notitie stond beschreven dat er een onderzoek plaatsvindt naar een wijkgebouw. De Dongense VVD vindt een onderzoek niet nodig. Wij zijn wel voor het integreren van een inloopfunctie bij woningen voor specifieke doelgroepen met bijvoorbeeld een gemeenschappelijke ruimte. We juichen een combinatie van wonen en zorg toe. Daarmee bevorderen we de integratie in de wijk en zien niets in een losstaand gebouw.

 

Unanieme raad

Met een raadsbreed gesteund amendement, ingediend door de Dongense VVD, De VPD, de Ouderenpartij van Dongen, D66 en het CDA, krijgt de gemeente de opdracht om deze punten mee te nemen in de verdere uitwerking. De wensen van het woonbehoeftenonderzoek, dat op dit moment plaatsvindt, worden meegenomen bij het vaststellen van het bestemmingsplan. Uw stem vinden wij namelijk ook erg belangrijk.

 

Angela Horsten,

Fractielid Dongense VVD.