Dongense VVD blij met zorg dicht bij de inwoner

De afgelopen weken is in de gemeenteraad gesproken over de eerste schetsen die zijn gemaakt voor het Dorpsteam. Het wordt een laagdrempelige voorziening waar inwoners terecht kunnen met hun vragen. Door deze laagdrempelige voorziening, inclusief informele zorg, is er in de toekomst hopelijk minder zware zorg nodig. Het is de bedoeling dat in de verschillende wijken en gebouwen ontmoetingsplaatsen van het dorpsteam komen te zitten. Want in de wijk gebeurt het!

Vrijwilligers

De Dongense VVD is blij met de eerste ideeƫn over de aanpak en dat de gemeenteraad kaders meegeeft voor het vervolg. Op die manier kunnen we vooraf meepraten en beslissen. Wij hebben vragen gesteld over de inzet van vrijwilligers. Het is belangrijk kritisch te kijken welke taken bij een vrijwilliger hoort en wat bij een professional.

 

Preventie 

Verder zetten wij in alle nieuwe plannen in op preventie. Houd vragen klein. Wat ons betreft wordt ervoor gezorgd dat er voor alle doelgroepen ruimte is binnen het Dorpsteam. Met name de leeftijd 0-12 jaar vinden wij van belang en zien we op dit moment te weinig terug in de plannen. Door verschillende zorginstanties samen te laten werken kunnen we het Dorpsteam zo inrichten dat ze gemakkelijk zijn te vinden. De kans is dan groter dat de hulpvraag klein blijft en eenvoudig is op te lossen. Instanties zullen wel bereid moeten zijn om samen te gaan werken.

 

Samenwerking

Daarnaast heeft de Dongense VVD aangegeven dat in de doorontwikkeling zowel de verschillende adviesraden als andere stakeholders ook moeten meepraten. Wij zijn van mening dat we met het Dorpsteam eilandjes in de zorg kunnen opheffen. We zijn blij dat er in de notitie meer vanuit samenhang is gekeken. Anders doen instanties elkaars werk steeds over en dat zorgt voor tijdverlies, frustratie en vaak wordt de hulpvraag er complexer en duurder door.

 

Raad brede steun

Bovenstaande punten zijn opgenomen in een raad breed aangenomen motie. We zijn blij met de ruimte die de gemeenteraad wordt geboden om juist op dit moment kader stellend te zijn in dit verander- en leertraject. De ambitie is helder en we kijken uit naar de verdere uitwerking. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat zorg goed en betaalbaar blijft.

 

Angela Horsten

Raadslid Dongense VVD