Dongense VVD: verantwoordelijkheid nemen & weloverwogen investeren

De begroting voor 2022 is aangenomen. Met alle ambities en stijging van de woonlasten lager dan de inflatie ligt er een degelijk plan voor de komende jaren. In de gemeentekrant hebben we enkele speerpunten aangehaald. De inbreng van de Dongense VVD doet ertoe: we blijven kritisch op uitgaven.

Het nemen van verantwoordelijkheid

Iedereen moet in zijn leven keuzen maken. De financiële ruimte in de huishoudportemonnee kent zijn grenzen en vraagt keuzes over wat wel én wat nog even niet kan. Niet leuk, maar wel noodzakelijk om duurzaamheid te realiseren.

Zo werkt dat ook bij de begroting voor de gemeente Dongen. Niet alles kan, en er moeten prioriteiten gesteld worden en keuzes worden gemaakt. 

De Dongense VVD vindt vandaag alles uitgeven en veel schulden maken onwenselijk. Daarom zijn er prioriteiten gesteld in de dingen die we doen. Na breed overleg met alle partijen hebben we in de gemeenteraad de begroting op enkele punten aangepast. Desondanks hebben D66 en de Ouderenpartij voor Dongen de begroting afgekeurd. Deze partijen willen meer uitgeven dan onze begroting toelaat. Financiën op orde lijkt voor deze twee partijen ondergeschikt en dat betreuren wij. 

Gelukkig hebben wij met VPD, CDA en PvdA groen licht aan de begroting gegeven. 

 

Verbinding met Den Haag 

Er moet veel gebeuren. De Dongense VVD staat middenin de Dongense gemeenschap. Als lokale partij zijn we betrokken. De belangen van inwoners, ondernemingen, verenigingen en organisaties staan voor ons voorop en wegen we zorgvuldig af. Veel kunnen we in Dongen zelf beslissen, maar een aantal zaken worden in Den Haag bepaald. Daarom is het erg belangrijk de lokale problematieken via de landelijke contacten uit te wisselen. 

De fractie maar zeker ook onze wethouder Petra Lepolder heeft regelmatig contacten met bestuurders in Den Haag. De problematiek van de jeugdzorg is vanuit de praktijk met de Tweede Kamer leden besproken en er is doorlopend contact hierover. De huishoudelijke hulp komt dan ook ter sprake. Mede door onze druk krijgen we in Dongen extra financiële compensatie voor de uit de hand gelopen kostenstijging voor de jeugdzorg. 

Een ander voorbeeld is de woningbouw. Hoe gaan we de versnelling realiseren? Wat kan de provincie eraan bijdragen? En hoe steken we regionaal de koppen daarvoor bij elkaar? Via het VVD-netwerk zijn de lijnen kort om hierin gezamenlijk op te trekken. 

Het klimaat en de groene energievoorziening van de toekomst is ook voor ons een speerpunt. Ook hierover is de Dongense VVD landelijk regelmatig in gesprek. We kunnen dit niet alleen in Dongen oplossen. Met onze contacten werken wij ook op dit punt aan bijsturing van het nationaal beleid. En dit alles in het belang van Dongen!  

 

Fractie Dongense VVD,

Pieter Brooijmans, Angela Horsten, Perry Wens.