Goed onderwijs in betere scholen

Afgelopen raadsvergadering hebben we gesproken over de huisvesting van drie nieuwe schoolgebouwen in Dongen. In de afgelopen periode is er veel gesproken over de bouw van de nieuwe scholen en de financiering. De Dongense VVD is blij met het voorstel van de budgetten voor IKC Beljaart, IKC Anspach en IKC s’ Gravenmoer. Er kan nu worden gestart met de voorbereidingen en de bouw van de nieuwe schoolgebouwen.

Financieel haalbaar

Begin dit jaar werden wij onaangenaam verrast door de flinke kostenstijging in het plan onderwijshuisvesting. Goed onderwijs in goede scholen is erg belangrijk voor de Dongense VVD, maar ook een goede en gezonde financiële basis voor de gemeente. Met de al genomen besluiten over het behoud van een goede financiële positie van Dongen kunnen wij nu volmondig ja zeggen tegen de bouw van de nieuwe IKC’s.

 

Vinger aan de pols

In de raadsvergadering hebben wij extra aandacht gevraagd voor strak budgetbeheer. De wethouder moet de vinger aan de pols houden, zodat we niet weer met extra kosten verrast worden. De wethouder gaf ons het vertrouwen dat hij er bovenop zal zitten. 

Ook is het voor de Dongense VVD belangrijk dat de kindpartners van de voorschoolse opvang voor een langere tijd verbonden blijven aan het gebouw. Wij zijn daarom blij dat er gehoor is gegeven aan de motie om met een intentieverklaring de school en de kinderopvang voor een periode van minimaal 5 jaar aan elkaar te verbinden. 

 

De Dongense VVD is blij dat de scholen vervangen gaan worden en dat we onze kinderen de rijke leeromgeving kunnen bieden die ze verdienen. De IKC-gedachte staat voor een leerplaats voor het leven, want een goede start is het halve werk voor de toekomst. 

 

Perry Wens

Fractie Dongense VVD