Voldoende doorstroming op de woningmarkt en bouwen, bouwen, bouwen.

Voor veel jonge mensen is het moeilijk om een geschikt en betaalbaar huis te vinden. Jongeren wonen daardoor veel langer thuis. Daar hebben we als Dongense VVD een duidelijke oplossing voor: bouwen, bouwen, bouwen. Daarnaast willen we dat er woningen vrijkomen door een betere doorstroming.

Scheef wonen

Ondanks de grote voorraad sociale huurwoningen in Nederland zijn de wachtlijsten lang. Dat komt omdat mensen die makkelijk een duurder huis kunnen betalen, toch in een sociale huurwoning blijven zitten. Dat betekent dat er veel mensen 'scheef wonen'. Het is goed dat het voornemen er is dat mensen huur gaan betalen naar draagkracht. Maar dan moet de markt eerst meer in balans komen. Meer koop- en middeldure huurwoningen voor starters dragen daaraan bij. Iets waar wij ons al geruime tijd voor inzetten.


Flexgoed

Deze tijd vraagt om flexibel en anders bouwen. Voor de materiaalkeuze bijvoorbeeld kiezen we voor herbruikbaar materiaal, gerecycled materiaal en/of natuurlijk materiaal. Wij staan voor ‘flexgoed’. Dat is een flexibele manier van bouwen, zodat het ‘vastgoed’ als het ware kan meebewegen met de behoeften op de woningmarkt. Deze manier van bouwen zorgt mede voor een woningvoorraad waarbij doorstromen mogelijk is. We willen daarbij zo weinig mogelijk regels, zodat de doorlooptijd van de bouwvergunning tot de start van de bouw wordt verkort. Ook prefab kan daarin een oplossing bieden om een betaalbare woning te realiseren. 


Senioren & starters

Uit het woningonderzoek blijkt dat er veel behoefte is aan kleinere starterswoningen en dat gekeken moet worden naar de doorstroming van de generatie 60+. Senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Toegankelijkheid en begaanbaarheid zijn daarbij belangrijk. Niet alle huizen zijn namelijk geschikt om in te blijven wonen als de gezondheid afneemt. Bij een beperkte mobiliteit kunnen zowel de woning als de directe leefomgeving een obstakel worden. In Dongen lijkt de behoefte van senioren om te verhuizen naar een appartement klein. Wat ons betreft, is het belangrijk met de senioren in gesprek te gaan om voor de langere termijn te bepalen aan welk type woningen behoefte is. 


Migratie

Wat de Dongense VVD betreft, moeten we niet alleen rekening houden met onze huidige inwoners, maar ons ook richten op de doelgroep die naar Dongen verhuist. Zij zijn namelijk vaak op zoek naar een ander type woning. Wij blijken een aantrekkelijk dorp te zijn vanwege onze hoeveelheid aan voorzieningen en de groene uitstraling van de drie kernen. Het is goed daar aandacht voor te hebben zonder dat er sprake is van verdringing van het woningaanbod voor eigen inwoners.


Grondpositie

Dongen heeft nog twee te ontwikkelen locaties: de Noorderlaan en de Waspikse Weg. Wat ons betreft worden dat wijken die evenwichtig zijn opgebouwd en komt er een aanbod dat het aansluit bij de woningbehoeften. Er is een grote behoefte aan de wat kleinere woningen en aan appartementen. Het is goed om de gronden in onze gemeenten te bekijken en te onderzoeken welke ontwikkelingen daar mogelijk en wenselijk zijn en om het gesprek aan te gaan met grondbezitters. Want de grondpositie is wat de Dongense VVD betreft, een belangrijk thema. We dienen actief op zoek te gaan naar grond om te kunnen blijven bouwen. 


Aandacht voor de mens achter de doelgroep

Bovenstaande zaken zijn in de afgelopen periode aan bod geweest en daar hebben we ons hard voor gemaakt. Het moet voor iedereen goed wonen zijn in Dongen en iedereen moet de kans krijgen om op zichzelf te gaan of blijven wonen. De Dongense VVD blijft zich hard maken voor een goede doorstroom maar houdt daarbij de behoeften van onze inwoners goed in het vizier. Het woningbehoefteonderzoek vraagt bijvoorbeeld om ‘echte verhalen’ en meer context van onze inwoners. Daar gaan wij tijdens ons buurtonderzoek graag met u over in gesprek. En u mag ons natuurlijk ook altijd mailen op info@vvd-dongen.nl