De Dongense VVD: niets over ons, zonder ons, maar mét ons!

Inclusie en diversiteit zijn brede begrippen. Zij omvatten een reeks aan diverse achtergronden. Het draait hierbij niet alleen om verschillende culturele achtergronden maar ook om verschillen in generaties, verschillen tussen mensen met en zonder beperking, verschillen in genderidentiteit en verschillen in seksuele oriëntatie. Uiteindelijk dragen alle verschillen tussen mensen bij aan diversiteit. Inclusie houdt het bewust insluiten van achtergestelde groepen in. Ons streven is dat door inclusie een gemeente Dongen ontstaat waarin iedereen kan meedoen en zich thuis voelt.

De Dongense VVD ziet dat onze gemeente in alle opzichten divers is. Diversiteit draagt bij aan de creativiteit en innovatie van de gemeente en zorgt ervoor dat verschillende mogelijkheden naar voren worden gebracht. Daarom is het noodzakelijk dat de gemeente inclusief haar gemeenteraadsleden deze diversiteit weerspiegelt. Dit zorgt ervoor dat onze gemeente een inclusieve gemeente kan zijn, een Dongen voor alle Dongenaren. De Dongense VVD wil dit bereiken door het zichtbaar maken van de slogan ‘niets over ons, zonder ons, maar mét ons!’

Het is belangrijk voor de Dongense VVD om hier de komende jaren de focus op te houden. Dit doen wij door zelf een inclusieve organisatie te zijn en hierover in gesprek te gaan met onze eigen achterban. Daarbij vinden wij het belangrijk dat inclusie expliciet terugkomt in een beleidsnotitie of actieprogramma. De komende jaren willen wij daarnaast ook graag onze banden met diverse belangenorganisaties versterken (zoals belangenorganisaties voor LHBTI+ personen en mensen met een beperking). Als eerste stap heeft de Dongense VVD haar verkiezingsprogramma ook als luisterboek beschikbaar. Wilt u met ons in gesprek over dit onderwerp of uw ervaring met ons delen, dan kunt u ons bereiken via info@vvd-dongen.nl.

Ino Cornel & Naomi Misseyer,

Kandidaat-raadsleden Dongense VVD