Zorg & gezondheid

De Dongense VVD maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van de zorg. Inmiddels krijgt een op de acht kinderen jeugdzorg, waar dit jaren geleden nog een op de 27 was. Daarnaast neemt het aantal ouderen de komende jaren flink toe. Om hun de ondersteuning te geven die ze nodig hebben, zullen de budgetten stijgen.

Jeugdzorg

Ieder kind dat ondersteuning nodig heeft, moet die uiteraard krijgen, maar we moeten ook kritisch zijn op wat dan de beste ondersteuning is. Dat hoeft niet per definitie jeugdhulp te zijn. We moeten blijven kijken hoe het eigen netwerk kan helpen. 

Laten we steeds de vraag stellen; wat is nu echt het beste voor dit kind en het gezin? 

Laten we anders kijken naar de situatie, niet alles vanuit een medische bril. Een kind mag kind zijn, met een eigen ontwikkelingslijn. Opgroeien brengt soms zorgen met zich mee, maar daar is vaker niet dan wel een professional voor nodig.

Laat daarom een kind opgroeien in de eigen buurt, wijk en samen lekker buiten spelen. Samen een goede balans in opgroeien en opvoeden hierin vinden, voor het kind en ouders is zo belangrijk. 

Als er wel jeugdhulp nodig is, moet bekeken worden hoe vaak en voor welke periode dit nodig is. Jeugdhulp wordt ingezet met duidelijke doelen voor het gezin en we spreken samen resultaten af. Want de oplossing ligt in het gezin, de professional is er slechts voor tijdelijke hulp.

 

Ouderenzorg

Veel van onze ouderen zijn nog heel zelfstandig, maar er komt veelal een moment dat het niet meer vanzelf gaat. In Dongen werken veel instellingen samen om een goede ondersteuning te bieden. Doordat er steeds meer ouderen bijkomen, betekent dit niet alleen dat de gemeentebudgetten omhoog moeten, maar ook dat er steeds meer mensen in de zorg moeten gaan werken. Daarom vindt de Dongense VVD het belangrijk dat er ook naar andere vormen van zorg en ondersteuning wordt gekeken. Anders lopen we het risico dat er niet voldoende geld en mensen zijn om de hulp te bieden die nodig is. 

 

Het abonnementstarief in de WMO is een groot probleem voor onze gemeente. Wat wil je nog meer; een huishoudelijke hulp voor enkele tientjes per maand. De Dongense VVD laat daarom duidelijk in Den Haag horen, dat dit een onhoudbare situatie is.


Samen doen

De zorg gaat de komende jaren veel van ons vragen. Daarom is het van belang dat er goed wordt samengewerkt en inwoners hun steentje bijdragen. Professionals, mantelzorgers en vrijwilligers samen. Zo maken we het verschil en kunnen we de uitdrukking ‘In Dongen doen we dingen samen” ook voor de zorg laten gelden. Ik ga me daar de komende jaren met veel energie voor inzetten.

 

Ino Cornel

Kandidaat raadslid