“Druk op woonoplossingen”

Naast gelijke kansen voor iedereen, financiële degelijkheid, veiligheid en goede en betaalbare zorg heeft het thema wonen voor de Dongense VVD topprioriteit. In de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen hebben wij een sterk pleidooi gehouden voor doorpakken op het gebied van woningbouw. Snel en veel bouwen met het bevorderen van doorstromen moet de kern van het beleid zijn. Zo krijgen alle doelgroepen, ook de starters, kansen om een juiste woning te krijgen.

Actie op wonen

De Dongense VVD heeft aangedrongen op extra inspanningen om snel tot meer woningaanbod te komen. Veel senioren willen niet verhuizen omdat er geen woningen zijn waar ze naartoe zouden willen. Wij hebben de wethouder gevraagd met de senioren in gesprek te gaan om naar hun individuele woonwensen te vragen. Op alle nieuwbouwlocaties moeten we inspelen op deze wensen. 

Ook tijdelijk beschikbare particuliere grond in onze gemeente moet gebruikt kunnen worden voor tijdelijke woningen, voor bijvoorbeeld 10 tot 15 jaar. Zo kunnen we voor de korte termijn de eerste oplossingen bieden. Op ons aandringen heeft de wethouder aangegeven dat hij iedereen in Dongen daartoe uitnodigt om met ideeën te komen. Zelfs wonen op het eigen erf wordt niet meteen afgeschoten, en kan mogelijk flexibel worden ingezet. Mooi nieuws dus. 

Samengevat: de Dongense VVD zal de komende jaren het Dongens bestuur aan blijven moedigen   antwoord te geven op de woning schaarste.

 

Laatste raadsvergadering

Met de verkiezingen komt een einde aan deze bestuursperiode. Na ruim 15 jaar geeft ik het stokje over aan de nieuwe fractie. De Dongense VVD heeft bestaande, maar ook nieuwe betrokken en zeer deskundige kandidaten op de lijst. Onze kandidaat wethouder Petra Lepolder is inmiddels na drie jaar inzet voor Dongen zeer gewaardeerd. Ik ben ervan overtuigd dat het nieuwe team minstens zo gemotiveerd begint aan de nieuwe bestuursperiode. 

Wij zijn een echte Dongense partij, van en door Dongenaren. Onze partij kenmerkt zich onder meer door de beginselen van vrijheid, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid. Zo wordt de Dongense VVD herkend. Onze ervaring in de gemeente gebruiken wij ook om via onze partij invloed uit te oefenen op regionaal en het nationaal beleid, en niet andersom zoals sommigen denken. 

 

Oproep 

Op 16 maart gaat u weer naar de stembus. Vorig jaar gaf bij de Tweede Kamer verkiezingen maar liefst 30% van Dongen hun stem aan de VVD. Doe dit nu ook voor de gemeenteraad. Voor onze gemeente zijn immers de door mij genoemde thema’s van groot belang. 

 

Pieter Brooijmans,

Fractievoorzitter Dongense VVD