Een veilig Dongen, veiligheid is meer dan alleen blauw op straat

Veilig over straat lopen, niet bang zijn om je hond uit te laten in het donker, veilig de deur uit kunnen en weten dat alle spullen nog thuis liggen bij terugkomst. Voor de Dongense VVD is veiligheid een van de belangrijkste speerpunten voor de komende 4 jaar!

Voorkomen is beter dan genezen

De afgelopen periode is het aantal inbraken fors toegenomen binnen Dongen. Daarom wil de Dongense VVD inzetten op preventieacties, alertheid en bewustwording binnen onze dorpen. Een toeziend oog verkleint het aantal inbraken en de sociale controle in een wijk draagt bij aan een veilige wijk. De bekendheid van onze Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA) helpt mee aan het voorkomen van onveilige situaties, weten bij wie verdachte situaties gemeld kunnen worden en erop kunnen vertrouwen dat deze meldingen worden opgevolgd

 

Meer blauw op straat, niet op kantoor

De BOA is er voor de inwoner en draagt bij aan zichtbare veiligheid. Daarom moet de BOA zich kunnen inzetten voor het veiligheidsgevoel van de inwoner en niet bezig zijn met administratieve afwikkelingen van een verkeerd geplaatste vuilniszak. De Dongense VVD zet in op effectieve BOA-capaciteit om ervoor te zorgen dat de inwoner de BOA kent en hij of zij kan bijdragen aan een veilig Dongen. De BOA moet naar buiten toe en benaderbaar zijn voor u en mij.

 

De komende 4 jaar

Veiligheid is voor mij al jaren een belangrijk onderwerp. Ik ben opgegroeid in een veilige en vertrouwde omgeving en deze basis gun ik iedereen! Als zoon uit een ondernemersgezin weet ik hoe criminaliteit en ondermijning onaangenaam binnen proberen te dringen. De ondernemer moet een betrouwbare partner hebben waar hij of zij de melding kan doen van zaken binnen de onderneming of vastgoed. De gemeente moet hier een adviserende rol in hebben om samen met de ondernemer op te trekken. Ik sta ervoor om de criminelen keihard aan te pakken en ondermijning de kop in te drukken door samen met de politie en veiligheidsregio de handen ineen te slaan. 

 

Veiligheid gaat verder dan onze gemeentegrens

Een goede samenwerking in de regio is belangrijk om criminaliteit en ondermijning aan te pakken. Maar ook de korte lijn naar het provinciehuis en Den Haag komt hierbij goed van pas. Een sterke vertegenwoordiging van Dongen binnen ons landelijk netwerk zorgt ervoor dat we bij onderwerpen die groter zijn onze Dongense stem kunnen laten horen. Zeker in een tijd waarin veiligheid en vrijheid niet meer vanzelfsprekend zijn moeten we samen optrekken. De Dongense VVD is echt een Dongense club met de juiste kennis en kunde om samen met u nieuwe keuzes te maken voor een nieuwe tijd! 

 

Handen uit de mouwen en aan de slag

Perry Wens