Wie zijn wij?

De Dongense VVD is een sterke lokaal georganiseerde partij. De leden hebben nauwe banden met verenigingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Dongen. Met de uitgangspunten van de landelijke VVD als basis, is voor iedere Dongenaar duidelijk met welke ambitie wij de lokale politiek vorm willen geven.

Met veel zorg heeft de Programmacommissie het Verkiezingsprogramma

2018 – 2022 samengesteld. Gedurende de eerste helft van 2017 is actief informatie opgehaald uit de Dongense samenleving. Hiertoe zijn diverse zogenaamde ‘wereldcafés’ georganiseerd, waarin ondermeer ‘Ondernemen in Dongen’, het ‘Sociaal Domein’ en ‘Sport’ centraal stonden.


Daarnaast zijn we gesprekken aangegaan met allerlei doelgroepen uit onze samenleving: van wonen tot cultuur en van veiligheid tot agrarisch ondernemen. Maar ook met het onderwijs en de wijkraden is gesproken over wat voor Dongen de komende jaren belangrijk is. Daarnaast heeft de Programmacommissie een lijst van belangrijke punten opgesteld die in het verkiezingsprogramma is opgenomen.


Samen met de liberale leidraad vormen de uitgangspunten van de Dongense VVD en de input vanuit het maatschappelijk veld de basis voor ons programma. Wij zijn er trots op dat wij bij de samenstelling van het verkiezingsprogramma zoveel inwoners van Dongen hebben kunnen betrekken, zodat we met recht kunnen zeggen: ‘Wij zijn Dongen!’