Nieuwe keuzes voor een nieuwe tijd. Samen aan de slag!

Met trots presenteert de Dongense VVD haar verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De afgelopen jaren hebben wij samen met de coalitiepartijen gewerkt aan de realisatie van het coalitieprogramma “Bouwen aan Dongen”’. De financiële situatie was in de afgelopen jaren een uitdaging, mede veroorzaakt door de enorm gestegen kosten in het sociaal domein. De Dongense VVD neemt altijd zijn verantwoordelijkheid en heeft in deze periode er mede voor gezorgd dat Dongen niet op slot ging, maar dat er wel kritisch gekeken werd naar de uitgaven.

Zo zijn we als Dongense VVD ook aan de slag gegaan met ons nieuwe verkiezingsprogramma. Vanuit de realiteit van alledag onderzoeken welke zaken we met elkaar aan kunnen pakken én kunnen verbeteren. In dit verkiezingsprogramma hebben we inclusie en diversiteit in het bijzonder een plek gegeven, omdat welzijn en welbevinden er voor al onze inwoners toe doet en omdat inclusie nog niet altijd even vanzelfsprekend is.


De komende vier jaar zullen wij extra aandacht besteden aan:

  1. Diversiteit van mensen is een realiteit, inclusie is een vereiste;

  2. Aandacht voor betaalbare en goede zorg voor de mensen die het echt nodig hebben;

  3. Voldoende doorstroming op de woningmarkt en bouwen, bouwen, bouwen;

  4. Veiligheid voorop! Wij hebben aandacht voor een veilige woonomgeving;

  5. Wij houden het huishoudboekje van Dongen op orde en blijven kritisch op de uitgaven.


Dit verkiezingsprogramma is voor de Dongense VVD de basis om samen met inwoners, ondernemers en partners het goede van Dongen te behouden en samen te werken aan dat wat nog beter kan. Neem eens een kijkje in ons verkiezingsprogramma (https://dongen.vvd.nl/standpunten/7710/nieuwe-keuzes-voor-een-nieuwe-tijd-samen-aan-de-slag) en laat ons weten hoe u over de thema’s denkt door ons te mailen op: info@vvd-dongen.nl. Wellicht treffen we elkaar binnenkort wel in uw buurt!

 

Petra Lepolder,

Lijsttrekker Dongense VVD.